Wie zijn wij

Spring Foundation Vlaardingen

In economische moeilijke tijden zijn steeds meer gezinnen aangewezen op hulp van familie en vrienden om de eindjes aan elkaar te knopen. Soms is die hulp echter niet genoeg en worden gezinnen helaas afhankelijk van de voedselbank.

Veel of alle aandacht gaat dan naar het voorzien in de 1e levensbehoeften. Weinig geld blijft er dan over voor andere zaken, als kleding, schoenen, sport en allerlei sociale activiteiten.

Ook in Vlaardingen is er sprake van veel sociale armoede. Gezinnen, ouderen en alleenstaanden die al hun aandacht nodig hebben om het hoofd boven water te houden. Spring Foundation wil deze mensen graag een helpende hand bieden.

In nauwe samenwerking met de Voedselbank in Vlaardingen (zij kennen de mensen nl. goed en weten op welke manier wij kunnen ondersteunen) is begin 2012 onze stichting opgericht, een netwerkclub van vrouwen met als doel iets te doen aan de armoede in onze stad. Met een extra focus op gezinnen met jonge kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat je met concrete, lokale initiatieven een verschil kunt maken.

Stichting Spring Foundation is een onafhankelijke stichting , opgericht als particulier initiatief.

Spring Foundation is er voor alle Vlaardingers die de eindjes niet of nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Wij maken geen onderscheid op welk gebied dan ook: wie in Vlaardingen woont en hulp nodig heeft, krijgt die hulp – voor zover wij die kunnen bieden.
Onze primaire focus ligt op kinderen: zij kunnen niets doen aan de situatie waarin ze soms verkeren, maar hebben er wel dagelijks mee te maken. Uitsluiting van kinderen, omdat er thuis tijdelijk of langdurig niet voldoende financiële middelen zijn, is iets wat ons diep raakt. Wij zetten ons in om deze uitsluiting zo veel mogelijk te beperken.

Spring Foundation biedt concrete, jaarlijks terugkerende projecten, actuele activiteiten en nauwkeurige ondersteuning en intensieve samenwerking en begeleiding van de bij haar aangesloten gezinnen. Een belangrijk nevendoel van alle Spring projecten is het vergroten van de samenhang tussen de doelgroep en de Vlaardingse gemeenschap.

Sinds de oprichting in 2012 is Spring Foundation een begrip geworden in Vlaardingen. Inmiddels bestaan wij uit een vaste kern van 10 vrouwen en een groep van zo’n 60 vrijwilligers. In 2016 hebben wij zo’n 18 projecten verzorgd, wisselend in grootte en complexiteit, maar altijd ten dienste van gezinnen en kinderen in Vlaardingen die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Wij hebben een ‘kind-pact’ geformuleerd waarmee wij scherp hebben neergezet waar wij voor staan en waar wij voor gaan.

Kind-pact:

1)  ieder kind heeft recht op een eigen plek

2)  ieder kind moet kunnen zwemmen

3)  ieder kind heeft recht op zelfontplooiing en ontwikkeling

4)  ieder kind moet grenzen kunnen verkennen

Met onze projecten dragen wij dagelijks bij aan deze ambitie. Daarnaast proberen wij de gezinnen waarin deze kinderen groot worden ook praktisch te ondersteunen op allerhande manieren. Door samen te werken met instanties, door bedrijven te vragen hun kerstpakketten te doneren, door een dagje uit te regelen van ophalen tot thuisbrengen inclusief entree om even de zinnen te verzetten, et cetera. Een belangrijk nevendoel is om de samenhang tussen de doelgroep en de Vlaardingse gemeenschap te vergroten.

Spring Foundation heeft door de vele projecten en activiteiten een stevige positie in de stad verworven. Zowel qua vertrouwen bij onze gezinnen, als bij allerhande partners, bedrijven en vrijwilligers die wij heel hard nodig hebben om onze ambities te realiseren. Dat betekent dat wij in de gelukkige omstandigheid zijn dat wij bij gezinnen thuis kunnen komen en dat moeders, vaders en kinderen ons weten te vinden als zij het nodig hebben. Tegelijk worden wij bij diverse organisaties en serviceclubs uitgenodigd ons verhaal te vertellen, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan onze projecten en zijn wij in staat vele vrijwilligers steeds weer op de been te krijgen om handjes, denkkracht, vervoer en andere zaken te regelen. Wij zijn er trots op dat wij deze positie mogen innemen. Alleen vanuit wederzijds vertrouwen kunnen wij onze ambities waarmaken en zorgen voor het verschil voor onze gezinnen. Zo kunnen zij en wij blijven dromen over een wereld waar niemand langs de zijlijn hoeft te staan.

Terugkijkend kunnen wij stellen dat wij inmiddels een heel aantal kinderen en gezinnen op een goede manier hebben geholpen. Tegelijk is er helaas nog altijd veel te doen. Spring staat voor passie, doorzettingsvermogen en continuïteit in het aanpakken van uitsluiting en armoede. Daarom kunnen alle kinderen en gezinnen ook de komende jaren weer op ons rekenen. Want: armoede daar kun je alleen met zijn allen wat aan doen.