SPRING FOUNDATION STOPT PER 1 MAART MET AL HAAR LOPENDE PROJECTEN

‘woensdag

Toen we acht jaar geleden aan een keukentafel bedachten dat we iets concreets en praktisch wilden doen voor kinderen die op en onder de armoedegrens leven, hadden we niet kunnen vermoeden wat er allemaal op ons pad zou komen.

Vanuit het idee dat kinderen niet de rekening zouden moeten krijgen van de (financiële) situatie waarin ze opgroeien, en we hen niet aan de zijlijn willen laten staan maar ze net als anderen mee moeten laten doen, werd in 2012 Stichting Spring Foundation opgericht met als doel het bestrijden van sociale armoede onder gezinnen in Vlaardingen.

Onze kledingbank begon twee keer per jaar in een pop-up variant, we bezochten met Sinterklaas honderden gezinnen, werden intermediair voor het Jeugd Sport- en Cultuurfonds en Nationaal Fonds Kinderhulp en organiseerden een jaarlijks (gezins)dagje uit.
De kledingbank werd permanent toen we ons pand aan de Surinamesingel betrokken en zelfs uitgebreid met een speelgoedbank, mini supermarkt en studieruimte.
Dankzij de gulle giften van bedrijven, fondsen en particulieren in Vlaardingen en omstreken konden we steeds meer betekenen voor onze doelgroep: van het winterschoenenproject tot diplomazwemmen of een weekje weg, en van theaterbezoeken tot het uitdelen van nieuwe winterjassen en matrassen.

Een belangrijk nevendoel van alle Springactiviteiten was het vergroten van de samenhang tussen onze doelgroep en de Vlaardingse gemeenschap. Het is hartverwarmend hoeveel mensen en bedrijven de afgelopen jaren hun steentje hebben bijgedragen en zich hard hebben gemaakt voor onze stichting.
Sterker, inmiddels zien we op steeds meer plaatsen navolging van ons initiatief. Waar er in 2012 (bijna) niets was voor onze doelgroep zijn er inmiddels diverse kledingbanken en andere initiatieven.
Dat ons voorbeeld zo veel navolging krijgt, maakt ons trots. Tegelijkertijd blijft het jammer dat het nodig is.

Nu er voor de gezinnen op veel andere plaatsen in Vlaardingen een praktische helpende hand wordt uitgestoken, is voor Spring Foundation de tijd gekomen om een volgende stap te maken.

In acht jaar tijd hebben wij veel kennis vergaard over armoede(bestrijding). Onze wens is om meer structurele en duurzame oplossingen te bieden. Het bestrijden van sociale armoede blijft ons hoofddoel, maar wij hebben besloten om per 1 maart 2020 te stoppen met onze lopende projecten. Praktische voorzieningen als de kledingbank, speelgoedbank en de mini supermarkt zijn inmiddels ook elders in de stad aanwezig.

Waar we op dit moment het verschil voor onze doelgroep kunnen maken is met onconventionele, out of the box, praktische oplossingen in acute situaties. Door een pot (bureaucratievrij) geld beschikbaar te maken waarmee snel en effectief oplossingen gerealiseerd kunnen worden. Hiermee kopen we voor kwetsbare kinderen tijd waar het te lang duurt om via bestaande regelingen de oplossingen voor elkaar te krijgen.
Wij hebben daarbij een zogenaamd revolving “Spring Springt Bij”-fonds voor ogen: de bijdragen uit het fonds moeten ook weer worden terugbetaald door degene die aan de lat had moeten staan voor de hulpverlening.
Via Vlaardingse scholen willen wij de kinderen die dat nodig hebben bedienen. Immers: scholen staan dicht bij het kind en onderwijs staat aan de basis van het ontsnappen aan langdurige armoede.
De komende tijd zullen wij gebruiken om zo snel mogelijk invulling te geven aan onze nieuwe koers. Een koers die in onze overtuiging aansluit bij onze missie:
sociale uitsluiting door armoede van kinderen in Vlaardingen duurzaam bestrijden en voorkomen.

Belangrijk gevolg van bovenstaand besluit is dat wij helaas PER DIRECT geen nieuwe spullen meer aan kunnen nemen. Er geldt een algehele innamestop.
Ook nemen wij geen nieuwe aanmeldingen van gezinnen meer aan.
De komende weken tot 1 maart zijn wij gewoon open voor onze bestaande klanten (via de gebruikelijke aanmeldprocedure) en zullen die tijd gebruiken om de huidige voorraad kleding etc zo veel mogelijk op de juiste plaats terecht te laten komen.