Sociale Supermarkt Vlaardingen

‘donderdag

Momenteel wordt er veel gezegd en geschreven over de eventuele oprichting van een sociale supermarkt in Vlaardingen. De afgelopen week krijgen wij veel vragen en opmerkingen over de betrokkenheid van zowel Voedselbank als Spring Foundation bij de oprichting. Vandaar dat wij via deze weg (in overleg met de Voedselbank) wat duidelijkheid willen geven aan iedereen die zich bezighoudt met de besluitvorming hieromtrent:
in tegenstelling tot wat in het bedrijfsplan sociale supermarkt/restaurant vermeld staat, is er GEEN sprake van intensieve samenwerking met Voedselbank en/of Spring Foundation Vlaardingen. Ook heeft géén van beide instanties enige input geleverd bij het totstandkomen van het betreffende plan.